Users Online

> Guests Online: 1

> Members Online: 0

> Total Members: 1
> Newest Member: admin

Penarafan SSQS 2014 Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan MalaysiaPrint

Salam sejahtera.

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya surat   Pengarah Pendidikan Johor No Rujukan: BTPN(JOH)/8873/1/9(3) bertarikh 9 Julai 2014 adalah dirujuk.

2.       Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak sekolah dipohon untuk melaksanakan penarafan sekolah SSQS dengan jayanya supaya sasaran 100 peratus penarafan SSQS sekolah negeri Johor dicapai

3.    Tindakan segera tuan/puan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

 

Surat Arahan Penarafan 2014

Bahan Taklimat GICT

Borang Manual Penarafan SSQS

Kutipan Data Penggunaan Peruntukan PCG Pusat Sumber SekolahPrint

Salam sejahtera.

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya surat Timbalan Ketua  Pengarah Pelajaran No Rujukan: KP(BTP-PSP)8810/6/2(35) bertarikh 3 April 2014 adalah dirujuk.

2.       Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak sekolah amat diperlukan untuk menghantar semula kutipan data berkenaan sebelum atau pada 15 April 2014 kerana data tersebut akan dikumpulkan oleh Unit PSP dan dihantar ke BTP KPM pada 16 April 2014. Tuan/puan diingatkan supaya menggunakan template Excel yang dilampirkan. Borang yang lengkap hendaklah diemelkan kepada PKG berkenaan.

3.    Tindakan segera tuan/puan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Surat arahan kutipan data PCG Pusat Sumber Sekolah

Template kutipan data

101,643 unique visits